FANTASIO Presenta: Efecto ría

Sinopsis

SINOPSE:

EFECTO RÍA trátase dun documental musical de 50 minutos sobre a música en Vigo.Proxecto final dos alumnos da EISV de segundo curso. A idea orixinal foi aportada porJosue Pérez, productor do proxecto e guionizado e dirixido por Alba Escudero. Aintención: é mostrar como se atopa neste momento o panorama musical vigués.Faremos unha retrospectiva ao pasado musical da cidade e compararémolo coaactualidade. A columna vertebral: será un xogo de versións que os nosos protagonistasirán realizando. Mostraremos: que pensan os grupos da actualidade sobre a movida eo efecto que esta tivo no presente. E como non, falaremos do Xabarín dos locais e oslugares de ensaio que ofrece Vigo e coñeceremos de primeira man aos protagonistasda música Viguesa.

SINOPSIS:

EFECTO RÍA se trata de un documental musical de 50 minutos sobre la música en Vigo.Proyecto final de los alumnos de la EISV de segundo curso. La idea original fueaportada por Josue Pérez, productor del proyecto y guionizado y dirigido por AlbaEscudero. La intención: es mostrar como se encuentra en este momento el panoramamusical vigués. Haremos una retrospectiva al pasado musical de la ciudad y locompararemos con la actualidad. La columna vertebral: será un juego de versiones quenuestros protagonistas irán realizando.

Mostraremos que piensan los grupos de la actualidad sobre la movida y el efecto queésta tuvo en el presente. Y como no, hablaremos del Xabarín de los locales y loslugares de ensayo que ofrece Vigo y conoceremos de primera mano a los protagonistasde la música Viguesa.

Información

Título:

Efecto ría

Breve resumen de la película:

Documental musical de 50 minutos sobre la música en Vigo.

Año de producción:

2012

Fecha de estreno:

2012-06-15

Duración:

01:15:36

Idioma original:

Español/Castellano

Clasificación

Audiencia:

Formato:

Lo más nuevo en Fantasio

Lo más visto en Fantasio